Posted by & filed under blog.

M.J. Goes
matthijsgoes@tele2.nl

PER WEBLOG EN PER AANGETEKENDE LINK
De heer Ernst Jan van Rooijen
_ anoniem _

Rotterdam, 11 februari 2014
Betreft: Klacht Tele2 internetdienstverlening

Geachte heer Van Rooijen,

Sinds 28 januari 2009 maak ik gebruik van de internetdiensten van Tele2, een bedrijf waarvan u, volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel, directeur bent. Bijna vijf jaar was ik daarover zeer tevreden. Helaas, u heeft het wat betreft dienstverlening net niet tot het eerste tevredenheidslustrum gebracht. Teleurstellend. Hieronder zal ik u uitleggen waarom en ik zal eindigen met een sommatie. Leest u dus vooral door.

Op 21 januari 2014 rond het middaguur stokte de internetradioverbinding in mijn werkkamer plotseling. Toen ik op mijn computer in mijn browser op zoek ging naar de oorzaak, trof ik daar een mededeling aan (bijlage 1). Kort en goed stond er: de internetverbinding was door Tele2 afgesloten, als ik snel een openstaande factuur zou betalen zou mijn internetverbinding binnen drie werkdagen weer werken.

Hoewel het als een wat botte afsluiting overkwam, zocht ik met grote moeite via mijn telefoon op de niet voor mobiele telefoons geoptimaliseerde site van Tele2 op dat er in november 2013 iets verkeerd moest zijn gegaan met de automatische incasso.

Overeenkomsten moeten worden nagekomen en daarvoor verschuldigde bedragen moeten worden betaald. Daarom maakte ik onmiddellijk het verschuldigde bedrag over (bijlage 2) en maakte daarvan melding aan de webcare-afdeling van Tele2. Ik hoefde me geen zorgen te maken, alles zou nu snel goedkomen.

Maar toch knaagde er iets. Waarom werd mijn internetverbinding afgesloten zonder waarschuwing? Volgens de mensen van @Tele2webcare (een twitteraccount) had ik herinneringsmails ontvangen met daarin een link naar een iDealbetaalmogelijkheid. En ook op de eerdergenoemde mededeling op internet wordt gerefereerd aan een betalingsherinnering.

Dus ik opende mijn mailprogramma om aldaar op zoek te gaan naar de map met Tele2-facturen. En wie schetst nu mijn verbazing, daar stond al sinds 26 mei 2011 geen factuur in. Maar waarom eigenlijk?

Nog wat verder zoeken via de telefoon, op de niet voor mobiele apparaten geoptimaliseerde website, volgde, en na veel kliks en lang wachten in verband met de grootte van de niet voor mobiele apparaten geoptimaliseerde website waarnaar van het internet afgesloten klanten van Tele2 worden verwezen, vond ik dat Tele2 mijn e-mailadres was vergeten (!) (zie bijlage 3). In het vak e-mail stond: NOMAIL@tele2.nl geen e-mail bekend dus. Bijzonder, aangezien ik van Tele2 een e-mailadres koop. Dus hoe kan Tele2 dan niet weten wat mijn e-mailadres is? Waarom ontving ik dan geen waarschuwing? Of een telefoontje, of een SMSje?

Tele2 maakte dus een fout en schuift die in de schoenen van de klant. Dat is schandalig. Maar dat is niet het enige wat schandalig is in deze kwestie. Wellicht herinnert u zich nog wat er in bijlage 1 stond. U kunt hem er nog even bij pakken. Wat leest u daar? Als de klant het bedrag van de gemiste facturen zou betalen, dan zou de blokkade worden opgeheven. Maar in plaats van de blokkade op te heffen schakelt Tele2 op 31 januari een incassobureau in, terwijl de openstaande factuur op dat moment al is voldaan (bijlage 4).

Dat het incassobureau op 31 januari is ingeschakeld, weet ik overigens door het incassobureau op te bellen, want berichten van het bureau zijn nooit op mijn adres aangekomen. Het kostte overigens nogal veel moeite (ruim een week) voordat de webcare-afdeling van Tele2 met de melding kwam dat er een incassobureau was ingeschakeld (bijlage 5). Nog meer moeite kostte het om te achterhalen welk bureau dat dan was.

Wat is nu dus de status? Volgens Tele2 heb ik alle bedragen die zij van mij tegoed had betaald, maar ze weigert haar dienstverlening te continueren. Dat noem ik contractbreuk, het is in ieder geval een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, ik heb thans al drie weken onverschuldigd aan Tele2 betaald. Ik heb nu geen internetverbinding. Daarboven is Tele2 zonder deugdelijke grondslag overgaan tot een incassoprocedure. Ik lijd derhalve schade en voor die schade bent u aansprakelijk.

Daarom verzoek ik u vriendelijk, en voor zover nodig sommeer ik u, om de dienstverlening zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk donderdag 13 februari om 12:00 des middags, te hervatten en om €20,27 (zijnde drie weken onverschuldigd betaalde abonnementskosten) over te maken op rekening 61.21.57.105 ten name van M.J. Goes. Mocht u verder in gebreke blijven dan zal ik genoodzaakt zijn om wettelijke rente over de nu al geleden en nog te lijden schade te rekenen.

Ik behoud mij het recht voor u zonder nadere aankondiging in rechte te betrekken.

Met vriendelijke groet,

mr. M.J. Goes

image image image

 

image

 

image

Leave a Reply

  • (will not be published)